3. Christian Library

Christian Library (Christelijke Bibliotheek) is een Engelstalige website met als motto: Een bijbelgetrouwe bibliotheek in elk huis. Deze website is ook gestart met de situatie van derdewereldlanden in ons achterhoofd. Iedereen die Gods Woord en wat dit betekent voor zijn/haar leven wil bestuderen, moet de mogelijkheid hiervoor hebben. Met deze website willen we niet alleen voorgangers bereiken maar elke christen. Alle artikelen en informatie zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

De Christian Library vormt ook de basis voor het Timothy Project.

Tegelijk met de verbetering van het opleidingsniveau in veel derdewereldlanden, wordt het mogelijk om niet alleen voorgangers te bereiken maar ook de "gewone" christen. Naar onze mening kan deze verbetering van geweldige betekenis zijn voor de verdieping en groei van de kerk in Afrika.

Type materiaal

Tijdens de ontwikkeling van Preaching Library zijn we ons bewust geworden van de hoeveelheid Schriftuurlijke artikelen (populair en populair-wetenschappelijk) die wereldwijd verschijnen en ook verdwijnen vanwege de periodieke publicatie van tijdschriften. Sommige mensen bewaren deze tijdschriften maar slechts weinig mensen registreren wat wanneer gepubliceerd is. Het resultaat hiervan is dat veel artikelen na verloop van tijd op de plank blijven liggen en hiermee buiten beeld raken. We zoeken op internet en in tijdschriften naar artikelen en heel wat auteurs geven hun toestemming om publicaties te gebruiken. We zijn dankbaar voor de fantastische medewerking.

Toegankelijkheid van materiaal

Alle artikelen worden ingedeeld in een categorie en getypeerd met enkele trefwoorden. Zo kan een gebruiker efficiënt zoeken door met één trefwoord alle relevante artikelen te vinden. Deze eenvoudige opzet is zeker zinvol in een derde wereld context waar mensen beschikken over beperkte computervaardigheden.

Net zoals al het andere materiaal van RSC, worden alle artikelen gelezen en gecontroleerd. Niet alleen met het oog op geschiktheid maar ook in hoeverre het materiaal Schriftuurlijk is.

Dit project is in 2012 van start gegaan en er zijn meer dan 15 000 artikelen beschikbaar voor openbaar gebruik.