1. Preaching Library

In Juli 2008 is de Preaching Library (Prediking Bibliotheek) van start gegaan. Ze richt zich op voorgangers in Afrika en Azie die onvoldoende/geen theologische opleiding hebben gehad of geen toegang hebben tot studiemateriaal voor hun preken.

Met dit project willen we de focus van voorgangers weer richten op de Bijbel. Voor dit doel gebruiken we studiemateriaal wat hen terugvoert tot de tekst zelf om dit grondig te bestuderen en de betekenis ervan te begrijpen.

Laat het hierbij duidelijk zijn dat wij deze predikanten geen kant-en-klare preken sturen. Preaching Library helpt hen aan het nodige gereedschap om de Bijbel goed te kunnen bestuderen en zo de kwaliteit van hun preken te verdiepen.

Hoe werkt het?

Elke week sturen we een herinneringsemail aan deze predikers om hun preektekst op te sturen. Nadat zij de bijbeltekst hebben doorgegeven, zoeken we geschikt materiaal en wordt dit ingescand. De predikant kan de literatuur via zijn postvak op de website downloaden. Geschikt materiaal betekent niet alleen dat het Schriftgetrouw is maar ook dat het past bij de persoon aan wie we het sturen. De literatuur moet aansluiten bij zijn opleidingsniveau en werksituatie. Dat betekent dat we deze voorgangers beter moeten leren kennen om vertrouwd te raken met hun werkomstandigheden, opleidingsniveau, talenkennis en andere relevante details. We krijgen ook verzoeken voor materiaal over specifieke thema’s. Bijvoorbeeld over pastorale situaties of een probleem in de gemeente. Om hen te helpen geven we suggesties voor bijbelgedeeltes die ze kunnen gebruiken en sturen hierbij literatuur. Deze concrete vragen van voorgangers bieden mogelijkheden om hen te laten zien hoe zulke situaties gehanteerd worden vanuit een bijbels- en pastoraal perspectief.

Bijbelgetrouwe bronnen

Het aantal gebruikers groeit wekelijks. Zoals gezegd zijn er op dit moment meer dan 10 300 voorgangers geregistreerd voor deze service uit meer dan 70 landen in Afrika en Azie. We zijn de Here dankbaar dat Hij dit allemaal mogelijk heeft gemaakt en dat Hij ons elke dag bij het werk helpt.

Er zijn inmiddels ook 16.000 gescande documenten voor de Preaching Library en dit aantal neemt dagelijks toe. Het zoeken en beoordelen van dit materiaal behoort tot de hoofdtaak van onze theologen. Alles wordt doorgenomen om de kwaliteit en het Schriftuurlijke gehalte te waarborgen.

We vinden het bijzonder dat er zoveel voorgangers bereikt worden die geen confessionele achtergrond hebben, hoewel dit niet onze eerste doelgroep was. Echter, de onvoorziene belangstelling vanuit de niet-confessionele hoek is een geweldige mogelijkheid om hen een verantwoorde omgang met de Bijbel te leren. Het is belangrijk om zoveel mogelijk van deze voorgangers te bereiken zodat zij de Bijbel van binnenuit ontdekken. Vervolgens kunnen we alleen bidden en het overlaten aan het werk van de Geest.

Franse Preaching Library

In 2011 zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de hulp aan Franstalige voorgangers in Afrika. Helaas hadden we geen Franstalige coördinator om dit project te lanceren. Het is wonderlijk hoe de Here voorziet, Hij bracht ons in contact met ds. Paulin Bedard en de Église Chrétienne Réformée de Beauce in 2013. We zijn dankbaar en blij dat we met ds Bedard kunnen samenwerken om de Franstalige service op te zetten voor predikers in Afrika. Klik hier voor de Franse website.

Voorbeelden van de werk- en leefsituatie van onze gebruikers:

 1. Een baptistische voorganger in Zambia – een van onze eerste gebruikers – loopt wekelijks een half uur naar het dichtstbijzijnde internet café om de literatuur te downloaden die we hem sturen. Meteen stuurt hij de details voor de preek van de week erop en loopt weer naar huis terug.
 2. Een anglicaanse predikant reist 30 minuten naar een gebied waar hij met zijn laptop het internetsignaal kan ontvangen om zijn lespakket te downloaden. Wanneer hij ziek is, moeten we het materiaal naar een vriend sturen die deze predikant zijn lespakket brengt.
 3. Een theologie student was verbaasd toen zijn leraar hem vroeg waar hij dit uitzonderlijke materiaal voor zijn project vandaan had gehaald, aangezien hun beperkte bibliotheek hierover niet beschikte.

Commentaar van gebruikers:

 1. Het materiaal heeft me geholpen en gaf me een dieper inzicht in de bijbelgedeeltes. Daarnaast word ik als voorganger toegerust en leer ik om Gods woorden correct te verstaan.Heel erg bedankt voor uw steun. Dit wordt erg gewaardeerd!

  CA (Anglicaanse kerk)

 2. Uw materiaal is een goede eye-opener voor mij en de broeders en zusters in de gemeente waar ik preek. Hartelijk bedankt! Gods zegen zij met u.

  RS (Kerk: Holy Ghost Gang)

 3. Alstublieft help me met literatuur, ik heb helemaal niets. In dit land is het voor jonge voorgangers niet toegestaan om studieboeken te bezitten. Deze pastors ervaren dit als een gebrek. Alstublieft, wees zo vriendelijk om me in deze nood te helpen.

  IU (Living Word Gospel Mission, Nigeria – Pinksterkerk)

 4. Dit materiaal is ook een verbetering voor mijn eigen geestelijke leven

  II (Nigeria)

 5. Alle literatuur was erg goed en ten volle benut. Dank u wel.

  DG (Anglicaanse kerk)

 6. Heel erg bedankt. Dit zijn geweldige hulpmiddelen! Hier heb ik al zo lang naar gezocht!

  EU (Christ Chapel, Pinksterkerk)

Het zal u niet verbazen dat we sommige predikanten door het wekelijkse contact persoonlijk leren kennen. Wellicht zullen we hen in de toekomst ook op andere terreinen kunnen helpen, door bijvoorbeeld verdere studie voor hen mogelijk te maken. We kunnen nu niet zeggen waar de Here ons pad naar toe leidt.

Neem zelf een kijkje ...

Hoewel Preaching Library alleen toegankelijk is voor geregistreerde gebruikers in Afrika, kunt u hier een kijkje nemen om te zien hoe het werkt. Login als "test" met het wachtwoord "test01". Ga naar "Available documents". U kunt hier enkele bestanden downloaden en bekijken. Helaas kunt u geen verzoek sturen als ‘’test’’ gebruiker.

U kunt het totaal aantal gebruikers van de Preaching Library zien op de homepage. Klik hier