4. Christelike Media

Terwijl de focus ligt op Afrika en Azie, willen we niet weglopen voor de situatie in ons eigen land Zuid-Afrika. Er zijn zoveel kinderen van God die vergeten zijn wat het betekent om te leven volgens de Bijbel. Met liberale tendensen in de kerken van dit land komen mensen alleen te staan in hun gehoorzaamheid aan de Here. We willen hen bereiken en graag helpen!

De website van Christelike Media is de Afrikaanse kopie van de online Christian Library. In het Afrikaans is in beperkte mate geschikt materiaal beschikbaar. Daarom wordt er veel literatuur vertaald vanuit het Nederlands en Engels. Van heel wat schrijvers en predikanten hebben we toestemming gekregen om hun werk te vertalen. Daarnaast zijn er mensen die regelmatig bloggen op de website en een boekenwinkel in samenwerking met Aros.

Vox Viva

De website ‘’Christelike Media’’ is gekoppeld aan het maandelijkse tijdschrift Vox Viva (Levende Stem). Sommige artikelen hieruit worden door Afrikaanse voorgangers geschreven maar het merendeel is vertaald vanuit het Nederlands of Engels. De lezers van Vox Viva vormen een goed netwerk van contacten in Zuid-Afrika. Dit netwerk kan gebruikt worden om christenen met elkaar in contact te brengen bijvoorbeeld voor het aansluiten bij een kerk na verhuizing.

The Education Link

Al geruime tijd is er een onderwijs link op de website van de christelijke biblioteek.

In Zuid-Afrika zijn er christelijke scholen, christelijk thuisonderwijs en zelf publieke scholen die hulp vragen bij het waarborgen van een christelijke karakter van de school. In het ‘Onderwijs’ deel van de website staan artikelen over verschillende aspecten van christelijk onderwijs en een volledig christelijk curriculum. Onze partner in deze onderneming is Aros, zij promoten deze website door het hele land. We danken God voor deze wonderlijke kans om bij te dragen aan christelijk onderwijs in Zuid Afrika.

Bezoek de website voor meer informatie!