2. Timothy Project

Het Timothy Project is een uitbreiding van de Preaching Library. Waar de Preaching Library voorziet in preekmateriaal is dit project gericht op alle theologische thema’s en problemen waar predikanten vragen over hebben (geloofsleer, ethiek, pastoraat etc.)

Sinds 2008 ontvangen we wekelijks meer dan dertig verzoeken voor dit soort materiaal van de gebruikers van Preaching Library. Voorgangers verlangen naar toerusting en studiemateriaal over allerlei theologische onderwerpen zonder dat we hier naar gevraagd hebben of een service beschikbaar stelden. Het Timothy Project is ontstaan vanuit concrete vragen van personen en organisaties.

In 2012 zijn we begonnen met het Timothy Project. U kunt zich voorstellen dat dit werk veel uitgebreider is dan Preaching Library. Er moet materiaal gezocht, gescreend en online gezet worden over duizenden onderwerpen. Vanaf het begin groeit dit gestaag en we zijn daarom heel blij dat ds. Eugene Viljoen sinds 2014 voor dit project is gaan werken. Hij wordt ondersteund door Canadian Reformed Churches en de Reformed Faith en Life. Ds Viljoen is fulltime in dienst en dat geeft enorme mogelijkheden om te voorgangers in Afrika en Azië te voorzien van literatuur.

Desondanks blijft er nog werk liggen van het Timothy Project. We hebben boeken nodig om de capaciteit ten volle te benutten. Daarmee bedoelen we dat de gebruiker toegang heeft tot ten minste een paar Bijbelgetrouwe artikelen/hoofdstukken over elk theologisch onderwerp. Passend bij zijn/haar opleidingsniveau. We willen gebruikers in derde-wereld-landen een volledige bibliotheek bieden binnen de grenzen van internationale copyright regels.

Om dit te kunnen bieden is het belangrijk dat we in onze eigen bibliotheek Bijbelgetrouwe bronnen beschikbaar hebben. Mogelijk heeft u geschikte boeken voor ons? Op deze website kunt u binnenkort een lijst vinden met boeken die nu al beschikbaar zijn. U kunt ons geweldig helpen met het doneren van boeken: Engels-, Frans-, Nederlands- en Afrikaanstalig. Als u boeken heeft die wellicht bruikbaar zijn, neem dan alstublieft contact met ons op.

We zijn er van overtuigd dat dit project een enorm verschil kan maken voor studenten en voorgangers in derde-wereld-landen. Regelmatig krijgen we enthousiaste reacties en positieve feedback van theologische instituten en voorgangers.

Het is Gods genade die dit project kan laten groeien in de toekomst. We vertrouwen op zijn leiding en geloven dat Hij ons zal laten zien op welke manier we dienstbaar kunnen zijn voor deze mensen.