Medewerkers

Met Gods leiding zijn we tot zo ver gekomen. Alles wat we hebben bereikt, is dankzij Zijn genade en zegen. Daarom kunnen we wat medewerkers en bestuur betreft alleen maar de Here prijzen. God gebruikt mensen om in Zijn Koninkrijk te werken. We danken Hem voor hun inzet.

Ons gebed is dat alle medewerkers en het bestuur, zelf geestelijk verrijkt worden door het werk wat ze voor deze projecten doen.

Werkers en medewerkers (in alfabetische volgorde)


We willen allen bedanken die ons in het verleden hebben geholpen(in alfabetische volgorde):