Organisatie

Grondslag

Alle bestuursleden van Reformational Study Centre onderschrijven de leer van de Bijbel zoals beleden wordt in de drie formulieren van eenheid. We verwachten van alle leden van het studiecentrum dat ze deze formulieren van harte onderschrijven en actief belijden.

RSC staat geregistreerd als een Artikel 21 maatschappij, een maatschappij zonder winstoogmerk, met registratienummer 2008/015966/08. Dit houdt onder andere in dat RSC een non-profit organisatie is en jaarlijks wordt de boekhouding gecontroleerd. Er behoort altijd een minimum van 5 directeuren te zijn.

Structuur

Gereformeerd karakter

Dit is het hart van de organisatie. De hoofdreden van ons bestaan, namelijk het helpen van voorgangers en christenen, komt in gevaar als dit gereformeerde karakter niet gewaarborgd is. Zoals inmiddels duidelijk is, moet al het materiaal in overeenstemming zijn met de Bijbel en de drie formulieren van eenheid.

We hebben drie fulltime theologen in dienst die verantwoordelijk zijn om dit Gereformeerde karakter te waarborgen. Ze krijgen hulp van een heel aantal predikanten.

Bibliotheek: Back Office

Vanuit organisatorisch oogpunt is een goede coördinatie van groot belang om het werk soepel van de ene naar de andere sectie te brengen. Zeker in deze organisatie waar we met vrijwilligers werken van over de hele wereld. Enkele voorbeelden van de processen van de Back Office:

De Back Office van de bibliotheek laat onder andere bovenstaande processen volgens plan verlopen. De focus ligt op de internetprojecten met als basis de voorraad boeken en artikelen die we op dit moment bezitten, de bibliotheek. Met de ontwikkeling van een gebouw voor het studiecentrum zullen de gewone bibliotheek en de internet-bibliotheek meer integreren.

Andere onderdelen van de Back Office zijn:

Algemene Administratie

De verschillende projecten kennen een verscheidenheid aan administratieve taken. Meer geavanceerde en specifieke correspondentie is vereist naast de basale werkzaamheden.

Bijvoorbeeld:

IT (Informatie Technologie) en Internet

De IT-afdeling is verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van alle website functies. Het is belangrijk om de trends te volgen en up-to-date te blijven met de laatste ontwikkelingen van de informatietechnologie. We onderzoeken manieren om onze service meer bekendheid te geven.

De taken van de IT-afdeling houden onder andere in:

Bestuurders en Management

Het bestuur van de organisatie heeft een divers takenpakket. De verschillende functies zijn:

De bestuursleden komen allemaal uit Zuid-Afrika. Vanuit Australië, Canada en Nederland zijn er verscheidene stichtingen en groepen betrokken bij de hulp en ondersteuning van de projecten.

Renata de Haan
Renata werkt sinds het onstaan van RSC fulltime voor de organisatie en is vanaf 2012 bestuurslid. Ze coördineert de processen van de Back-Office en voert delen hiervan ook uit. Zoals de controle van scanwerk, het proeflezen van artikelen en het contact met gebruikers van het onderwijsgedeelte op de website van Christelike Biblioteek.
Koos van der Linden
Koos was directeur Management bij Finewood Veneers (een dochtermaatschappij van Anglo American Corporation). Sinds 2009 is hij met pensioen en bestuurslid van RSC.
Addij de Mooij
Addij heeft jarenlange ervaring als salesmanager en is op dit moment directeur van Finewood Veneers.
Johann Struwig
Johann heeft gewerkt als een Business Design Consultant & Integrator bij een grote bank in Zuid Afrika. Nu werkt hij als Operationeel Manager bij de Home Loans afdeling.
Eugene Viljoen
Eugene werkt al ruim 20 jaar als predikant in Zuid-Afrika. Tevens is hij docent geweest bij twee theologische opleidingen.