Steun Organisatie Reformatorisch Studiecentrum voor Afrika (Sorsa)

(SORSA is 4 november 2010 opgericht voor Nederlandse ondersteuning en supervisie van het Reformational Study Centre)

Jaarverslagen downloaden

Wat doet het Sorsa?

SORSA ondersteunt het werk van het Reformational Study Centre (RSC) in Pretoria (Zuid-Afrika), door het werven van donaties voor dit centrum.

Het RSC

In veel Afrikaanse landen werken voorgangers in kleine gemeenten. De meesten hebben nauwelijks opleiding ontvangen om Gods Woord te preken. Toch gaan ze elke zondag enthousiast voor in hun gemeenten.

Veel van deze voorgangers hebben behoefte aan meer inzicht in de Bijbel. Maar er is geen geld voor opleiding en aanschaf van goede theologische studieboeken.

Kortom: Preken maken in een studeerkamer is voor hen onmogelijk.

Digitale studeerkamer

Het Reformatorical Studycenter heeft daarom voor hen een studeerkamer via internet. Waar ze vrij gebruik van kunnen maken. Dat kan door via www.christianstudylibrary.org/pl op te geven over welke tekst zij willen preken. Het RSC stuurt dan studiemateriaal over die tekst aan de vrager. Er worden geen kant en klare preken verstrekt, omdat zij die in hun eigen context moeten maken.

De site werkte aanvankelijk uitsluitend in het Engels. Inmiddels wordt ook voorzien in een Franstalige mogelijkheid, die via kerken in Canada wordt verzorgd.

Verzoeken komen uit heel de wereld. Dat vraagt om oriëntatie op een afdeling in de Spaanse en Portugese taal. Het werk van God gaat door!

Groei

Het RSC ontvangt per maand meer dan 10.000 aanvragen voor preekmateriaal. Dat is op deze manier een moderne en effectieve manier van wereldwijde verspreiding van het evangelie! Dit werk vraagt veel tijd en geld. Gelukkig wordt het gesteund door een aantal vrijwilligers. Vanwege de continuïteit en stabiliteit, is er meer behoefte aan vast personeel.

De apparatuur vraagt regelmatig onderhoud en verversing. En, adeldom verplicht: dat betekent dat de bibliotheek up-to-date moet blijven.

Sorsa

En daar komt het werk van SORSA in beeld: vanuit Nederland worden middelen ingezameld om dit werk van het RSC te ondersteunen.

Hoe? Bijvoorbeeld door:

  1. Kerken te verzoeken om steun via een collecte, of gift.
  2. 'Supporters van het RSC' te werven voor minimaal € 2,50 per maand.
  3. Presentaties te verzorgen over het RSC in kerken.
  4. Die presentaties (als ppt) beschikbaar te stellen voor kerken en organisaties.
  5. Doorgeefluik te zijn voor theologische boeken ter aanvulling van de RSC-bibliotheek.

Vrijwillig

SORSA is een vrijwilligersorganisatie met ANBI status. De donaties aan SORSA komen helemaal ten goede van het RSC.

Supporter

Ben jij al ‘Supporter van het RSC’? Als kleine financiële steun voor dit belangrijke werk. Voor maar €2,50 per maand ben je dat al!

We zijn uiteraard ook blij met elke eenmalige gift.

Rekeningnummer: NL21RABO0160720141 tnv Sorsa o.v.v. uw mailadres. U ontvangt dan onze nieuwsbrieven.

Meer weten? Mail naar: stichtingsorsa@gmail.com

Algemene gegevens

Stichting SORSA

Steun Organisatie Reformatorisch Studiecentrum voor Afrika

Rekeningnummer
IBAN: NL21RABO0160720141
Vestigingsplaats
Barneveld
RSI nummer
823239573

Bestuur

Voorzitter
Jetze Baas
Secretaris
Gert ten Heuw
Algemeen lid
Adee van der Lugt – de Jong
Boekhouder
Wiebe Jansma