Steun Organisatie Reformatorisch Studiecentrum voor Afrika (Sorsa)

(SORSA is 4 november 2010 opgericht voor Nederlandse ondersteuning en supervisie van het Reformational Study Centre)

Jaarverslagen downloaden

Wat doet het Sorsa?

Sorsa ondersteunt het werk van het Reformational Study Centre (RSC), door het werven van middelen voor dit centrum.

In veel Afrikaanse binnenlanden werken voorgangers in kleine gemeenten. Ze willen het evangelie aan de mensen bekendmaken. Maar de meesten hebben daar nauwelijks opleiding voor ontvangen. Sommigen hebben zelfs de bijbel nog nooit van kaft tot kaft gelezen. Toch gaan ze elke zondag op enthousiaste wijze voor in hun gemeenten. Dat is op zich geweldig. Maar, welke boodschap brengen ze? Geven ze werkelijk de blijde boodschap door? Veel van deze voorgangers hebben behoefte aan meer inzicht in het Woord. Maar hoe zouden ze dat ooit kunnen krijgen? Geld voor opleiding is er niet. Goede theologische studieboeken liggen niet binnen hun bereik. Preken maken in een studeerkamer is voor hen onmogelijk. Hoe kunnen deze boodschappers van God toch geholpen worden?

God koos een andere weg.

Voor die vraag werd dominee Jopie van der Linden (Pretoria) van Die Vrye Gereformeerde Kerk van Johannesburg in Zuid Afrika geplaatst in 2008. Door een ernstige ziekte op jonge leeftijd, was het hem onmogelijk geworden nog langer gemeentepredikant te zijn. Hij moest met emeritaat. Al biddend om Gods bedoeling, bloeide het idee bij Hem op zijn bibliotheek digitaal ter beschikking te stellen aan deze voorgangers. Maar hoe zou dat kunnen?

In onze wereld leven we in het digitale tijdperk. En dat bood ook aan dit idee ongekende mogelijkheden. Via www.christianstudylibrary.org/pl kunnen voorgangers kenbaar maken over welke tekst zij willen preken. Jopie van der Linden en zijn staf sturen dan studiemateriaal over die tekst aan de vrager. “We sturen geen preken, want die moeten zij in hun eigen context maken” , aldus Jopie van der Linden.

In eerste instantie werd met name in het Engels gewerkt. Een groot deel van het continent Afrika is echter Franstalig. Er kwamen wel Franse theologische boeken in de bibliotheek. Maar hoe bereik je de Franstaligen? God schonk langs een wonderlijke weg ds Paulin Bedard. Hij is door de kerken in Canada ingeschakeld by het werk van het RSC. Vanaf 1 januari 2014 werkt hij aan deze project. Het werk breidt zich steeds verder uit. Voorgangers uit Azië hebben zich al met hun verzoek gemeld.

Zo werd een weg die dood leek te lopen voor Jopie van der Linden een doorgang naar een veel wijder perspectief. Zo werkt God.

Breed terrein

In de ruim drie jaar dat deze site operationeel is, hebben zich zo’n 3000 voorgangers gemeld die maandelijks preekmateriaal toegestuurd krijgen. Een effectieve manier van evangelieverspreiding, met grote reikwijdte.

Dit bijzondere zendingswerk vraagt veel tijd en geld. Er zijn steeds voldoende vrijwilligers om te helpen. Er is echter behoefte aan meer vast personeel. Je hebt zekere verplichtingen met zo’n breed werkveld. Mensen rekenen op je. De apparatuur vraagt regelmatig onderhoud. Er moet steeds weer nieuwe apparatuur aangeschaft worden. Bovendien wil je de bibliotheek graag up to date houden. Dat kost geld.

Sorsa

En daar ligt nu precies de belangrijkste taak van Sorsa. Middelen inzamelen om dit werk, wat zich bijna dagelijks uitbreidt, mogelijk te maken. Sorsa doet dat o.a. door:

  1. het aanschrijven van kerken met een verzoek om steun via een collecte of een gift.
  2. Het werven van Supporter van Jopie. Voor € 2, 50 per maand ben je dat al.
  3. Het geven van presentaties over het werk van Jopie op gemeenteavonden.
  4. Het uitlenen van een PowerPointpresentatie voor uw gemeente.
  5. Ontvangstpunt voor Theologische boeken die bestemd zijn voor de bibliotheek.

Vrijwillig

SORSA is net als het RSC een vrijwilligersorganisatie, en heeft een ANBI status. De donaties die SORSA ontvangt zijn gaan in zijn geheel naar het RSC ter financiële ondersteuning.

Waarom geven? Maandelijks zijn zo’n 3000 verzoeken, waarvan er nu nog een aantal noodgedwongen moet blijven liggen. Met uw hulp kunnen er meer mensen in dienst komen. Zonder een vast inkomen blijft het voor RSC moeilijk om meer werk te verzetten en de continuïteit te kunnen waarborgen. Word supporter van Jopie. Al voor €2,50 p. maand kunt u helpen en zekerheid geven. Stort nu o.v.v. uw mailadres en u wordt via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de voortgang van het werk.

Meer weten? Neem contact met ons op: stichtingsorsa@gmail.com

Algemene gegevens

Stichting SORSA Steun Organisatie Reformatorisch Studiecentrum voor Afrika

Rekeningnummer
IBAN: NL21RABO0160720141
Vestigingsplaats
Barneveld
RSI nummer
823239573

Bestuur

Voorzitter
Jetze Baas
Secretaris
Gert ten Heuw
Algemeen lid
Adee van der Lugt – de Jong
Boekhouder
Christa van der Linden