Projecten

1. Preaching Library

In Juli 2008 is de Preaching Library (Prediking Bibliotheek) van start gegaan. Ze richt zich op voorgangers in Afrika en Azie die onvoldoende/geen theologische opleiding hebben gehad of geen toegang hebben tot studiemateriaal voor hun preken.

Met dit project willen we de focus van voorgangers weer richten op de Bijbel. Voor dit doel gebruiken we studiemateriaal wat hen terugvoert tot de tekst zelf om dit grondig te bestuderen en de betekenis ervan te begrijpen.

Laat het hierbij duidelijk zijn dat wij deze predikanten geen kant-en-klare preken sturen. Preaching Library helpt hen aan het nodige gereedschap om de Bijbel goed te kunnen bestuderen en zo de kwaliteit van hun preken te verdiepen.

Hoe werkt het?

Elke week sturen we een herinneringsemail aan deze predikers om hun preektekst op te sturen. Nadat zij de bijbeltekst hebben doorgegeven, zoeken we geschikt materiaal en wordt dit ingescand. De predikant kan de literatuur via zijn postvak op de website downloaden. Geschikt materiaal betekent niet alleen dat het Schriftgetrouw is maar ook dat het past bij de persoon aan wie we het sturen. De literatuur moet aansluiten bij zijn opleidingsniveau en werksituatie. Dat betekent dat we deze voorgangers beter moeten leren kennen om vertrouwd te raken met hun werkomstandigheden, opleidingsniveau, talenkennis en andere relevante details. We krijgen ook verzoeken voor materiaal over specifieke thema’s. Bijvoorbeeld over pastorale situaties of een probleem in de gemeente. Om hen te helpen geven we suggesties voor bijbelgedeeltes die ze kunnen gebruiken en sturen hierbij literatuur. Deze concrete vragen van voorgangers bieden mogelijkheden om hen te laten zien hoe zulke situaties gehanteerd worden vanuit een bijbels- en pastoraal perspectief.

Bijbelgetrouwe bronnen

Het aantal gebruikers groeit wekelijks. Zoals gezegd zijn er op dit moment meer dan 10 300 voorgangers geregistreerd voor deze service uit meer dan 70 landen in Afrika en Azie. We zijn de Here dankbaar dat Hij dit allemaal mogelijk heeft gemaakt en dat Hij ons elke dag bij het werk helpt.

Er zijn inmiddels ook 16.000 gescande documenten voor de Preaching Library en dit aantal neemt dagelijks toe. Het zoeken en beoordelen van dit materiaal behoort tot de hoofdtaak van onze theologen. Alles wordt doorgenomen om de kwaliteit en het Schriftuurlijke gehalte te waarborgen.

We vinden het bijzonder dat er zoveel voorgangers bereikt worden die geen confessionele achtergrond hebben, hoewel dit niet onze eerste doelgroep was. Echter, de onvoorziene belangstelling vanuit de niet-confessionele hoek is een geweldige mogelijkheid om hen een verantwoorde omgang met de Bijbel te leren. Het is belangrijk om zoveel mogelijk van deze voorgangers te bereiken zodat zij de Bijbel van binnenuit ontdekken. Vervolgens kunnen we alleen bidden en het overlaten aan het werk van de Geest.

Franse Preaching Library

In 2011 zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de hulp aan Franstalige voorgangers in Afrika. Helaas hadden we geen Franstalige coördinator om dit project te lanceren. Het is wonderlijk hoe de Here voorziet, Hij bracht ons in contact met ds. Paulin Bedard en de Église Chrétienne Réformée de Beauce in 2013. We zijn dankbaar en blij dat we met ds Bedard kunnen samenwerken om de Franstalige service op te zetten voor predikers in Afrika. Klik hier voor de Franse website.

Voorbeelden van de werk- en leefsituatie van onze gebruikers:

 1. Een baptistische voorganger in Zambia – een van onze eerste gebruikers – loopt wekelijks een half uur naar het dichtstbijzijnde internet café om de literatuur te downloaden die we hem sturen. Meteen stuurt hij de details voor de preek van de week erop en loopt weer naar huis terug.
 2. Een anglicaanse predikant reist 30 minuten naar een gebied waar hij met zijn laptop het internetsignaal kan ontvangen om zijn lespakket te downloaden. Wanneer hij ziek is, moeten we het materiaal naar een vriend sturen die deze predikant zijn lespakket brengt.
 3. Een theologie student was verbaasd toen zijn leraar hem vroeg waar hij dit uitzonderlijke materiaal voor zijn project vandaan had gehaald, aangezien hun beperkte bibliotheek hierover niet beschikte.

Commentaar van gebruikers:

 1. Het materiaal heeft me geholpen en gaf me een dieper inzicht in de bijbelgedeeltes. Daarnaast word ik als voorganger toegerust en leer ik om Gods woorden correct te verstaan.Heel erg bedankt voor uw steun. Dit wordt erg gewaardeerd!

  CA (Anglicaanse kerk)

 2. Uw materiaal is een goede eye-opener voor mij en de broeders en zusters in de gemeente waar ik preek. Hartelijk bedankt! Gods zegen zij met u.

  RS (Kerk: Holy Ghost Gang)

 3. Alstublieft help me met literatuur, ik heb helemaal niets. In dit land is het voor jonge voorgangers niet toegestaan om studieboeken te bezitten. Deze pastors ervaren dit als een gebrek. Alstublieft, wees zo vriendelijk om me in deze nood te helpen.

  IU (Living Word Gospel Mission, Nigeria – Pinksterkerk)

 4. Dit materiaal is ook een verbetering voor mijn eigen geestelijke leven

  II (Nigeria)

 5. Alle literatuur was erg goed en ten volle benut. Dank u wel.

  DG (Anglicaanse kerk)

 6. Heel erg bedankt. Dit zijn geweldige hulpmiddelen! Hier heb ik al zo lang naar gezocht!

  EU (Christ Chapel, Pinksterkerk)

Het zal u niet verbazen dat we sommige predikanten door het wekelijkse contact persoonlijk leren kennen. Wellicht zullen we hen in de toekomst ook op andere terreinen kunnen helpen, door bijvoorbeeld verdere studie voor hen mogelijk te maken. We kunnen nu niet zeggen waar de Here ons pad naar toe leidt.

Neem zelf een kijkje ...

Hoewel Preaching Library alleen toegankelijk is voor geregistreerde gebruikers in Afrika, kunt u hier een kijkje nemen om te zien hoe het werkt. Login als "test" met het wachtwoord "test01". Ga naar "Available documents". U kunt hier enkele bestanden downloaden en bekijken. Helaas kunt u geen verzoek sturen als ‘’test’’ gebruiker.

U kunt het totaal aantal gebruikers van de Preaching Library zien op de homepage. Klik hier

2. Timothy Project

Het Timothy Project is een uitbreiding van de Preaching Library. Waar de Preaching Library voorziet in preekmateriaal is dit project gericht op alle theologische thema’s en problemen waar predikanten vragen over hebben (geloofsleer, ethiek, pastoraat etc.)

Sinds 2008 ontvangen we wekelijks meer dan dertig verzoeken voor dit soort materiaal van de gebruikers van Preaching Library. Voorgangers verlangen naar toerusting en studiemateriaal over allerlei theologische onderwerpen zonder dat we hier naar gevraagd hebben of een service beschikbaar stelden. Het Timothy Project is ontstaan vanuit concrete vragen van personen en organisaties.

In 2012 zijn we begonnen met het Timothy Project. U kunt zich voorstellen dat dit werk veel uitgebreider is dan Preaching Library. Er moet materiaal gezocht, gescreend en online gezet worden over duizenden onderwerpen. Vanaf het begin groeit dit gestaag en we zijn daarom heel blij dat ds. Eugene Viljoen sinds 2014 voor dit project is gaan werken. Hij wordt ondersteund door Canadian Reformed Churches en de Reformed Faith en Life. Ds Viljoen is fulltime in dienst en dat geeft enorme mogelijkheden om te voorgangers in Afrika en Azië te voorzien van literatuur.

Desondanks blijft er nog werk liggen van het Timothy Project. We hebben boeken nodig om de capaciteit ten volle te benutten. Daarmee bedoelen we dat de gebruiker toegang heeft tot ten minste een paar Bijbelgetrouwe artikelen/hoofdstukken over elk theologisch onderwerp. Passend bij zijn/haar opleidingsniveau. We willen gebruikers in derde-wereld-landen een volledige bibliotheek bieden binnen de grenzen van internationale copyright regels.

Om dit te kunnen bieden is het belangrijk dat we in onze eigen bibliotheek Bijbelgetrouwe bronnen beschikbaar hebben. Mogelijk heeft u geschikte boeken voor ons? Op deze website kunt u binnenkort een lijst vinden met boeken die nu al beschikbaar zijn. U kunt ons geweldig helpen met het doneren van boeken: Engels-, Frans-, Nederlands- en Afrikaanstalig. Als u boeken heeft die wellicht bruikbaar zijn, neem dan alstublieft contact met ons op.

We zijn er van overtuigd dat dit project een enorm verschil kan maken voor studenten en voorgangers in derde-wereld-landen. Regelmatig krijgen we enthousiaste reacties en positieve feedback van theologische instituten en voorgangers.

Het is Gods genade die dit project kan laten groeien in de toekomst. We vertrouwen op zijn leiding en geloven dat Hij ons zal laten zien op welke manier we dienstbaar kunnen zijn voor deze mensen.

3. Christian Library

Christian Library (Christelijke Bibliotheek) is een Engelstalige website met als motto: Een bijbelgetrouwe bibliotheek in elk huis. Deze website is ook gestart met de situatie van derdewereldlanden in ons achterhoofd. Iedereen die Gods Woord en wat dit betekent voor zijn/haar leven wil bestuderen, moet de mogelijkheid hiervoor hebben. Met deze website willen we niet alleen voorgangers bereiken maar elke christen. Alle artikelen en informatie zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

De Christian Library vormt ook de basis voor het Timothy Project.

Tegelijk met de verbetering van het opleidingsniveau in veel derdewereldlanden, wordt het mogelijk om niet alleen voorgangers te bereiken maar ook de "gewone" christen. Naar onze mening kan deze verbetering van geweldige betekenis zijn voor de verdieping en groei van de kerk in Afrika.

Type materiaal

Tijdens de ontwikkeling van Preaching Library zijn we ons bewust geworden van de hoeveelheid Schriftuurlijke artikelen (populair en populair-wetenschappelijk) die wereldwijd verschijnen en ook verdwijnen vanwege de periodieke publicatie van tijdschriften. Sommige mensen bewaren deze tijdschriften maar slechts weinig mensen registreren wat wanneer gepubliceerd is. Het resultaat hiervan is dat veel artikelen na verloop van tijd op de plank blijven liggen en hiermee buiten beeld raken. We zoeken op internet en in tijdschriften naar artikelen en heel wat auteurs geven hun toestemming om publicaties te gebruiken. We zijn dankbaar voor de fantastische medewerking.

Toegankelijkheid van materiaal

Alle artikelen worden ingedeeld in een categorie en getypeerd met enkele trefwoorden. Zo kan een gebruiker efficiënt zoeken door met één trefwoord alle relevante artikelen te vinden. Deze eenvoudige opzet is zeker zinvol in een derde wereld context waar mensen beschikken over beperkte computervaardigheden.

Net zoals al het andere materiaal van RSC, worden alle artikelen gelezen en gecontroleerd. Niet alleen met het oog op geschiktheid maar ook in hoeverre het materiaal Schriftuurlijk is.

Dit project is in 2012 van start gegaan en er zijn meer dan 15 000 artikelen beschikbaar voor openbaar gebruik.

4. Christelike Media

Terwijl de focus ligt op Afrika en Azie, willen we niet weglopen voor de situatie in ons eigen land Zuid-Afrika. Er zijn zoveel kinderen van God die vergeten zijn wat het betekent om te leven volgens de Bijbel. Met liberale tendensen in de kerken van dit land komen mensen alleen te staan in hun gehoorzaamheid aan de Here. We willen hen bereiken en graag helpen!

De website van Christelike Media is de Afrikaanse kopie van de online Christian Library. In het Afrikaans is in beperkte mate geschikt materiaal beschikbaar. Daarom wordt er veel literatuur vertaald vanuit het Nederlands en Engels. Van heel wat schrijvers en predikanten hebben we toestemming gekregen om hun werk te vertalen. Daarnaast zijn er mensen die regelmatig bloggen op de website en een boekenwinkel in samenwerking met Aros.

Vox Viva

De website ‘’Christelike Media’’ is gekoppeld aan het maandelijkse tijdschrift Vox Viva (Levende Stem). Sommige artikelen hieruit worden door Afrikaanse voorgangers geschreven maar het merendeel is vertaald vanuit het Nederlands of Engels. De lezers van Vox Viva vormen een goed netwerk van contacten in Zuid-Afrika. Dit netwerk kan gebruikt worden om christenen met elkaar in contact te brengen bijvoorbeeld voor het aansluiten bij een kerk na verhuizing.

The Education Link

Al geruime tijd is er een onderwijs link op de website van de christelijke biblioteek.

In Zuid-Afrika zijn er christelijke scholen, christelijk thuisonderwijs en zelf publieke scholen die hulp vragen bij het waarborgen van een christelijke karakter van de school. In het ‘Onderwijs’ deel van de website staan artikelen over verschillende aspecten van christelijk onderwijs en een volledig christelijk curriculum. Onze partner in deze onderneming is Aros, zij promoten deze website door het hele land. We danken God voor deze wonderlijke kans om bij te dragen aan christelijk onderwijs in Zuid Afrika.

Bezoek de website voor meer informatie!