Projecten

Om te proberen voorzien in de behoefte aan middelen van de kerk van de Heer in de Majority World, hebben we momenteel de volgende soorten diensten bij de RSC:

  1. Online bibliotheek met bronnen (Christian Library, Ressources Chrétiennes en Christelike Media)
  2. Aanvraagservice (Timothy Project)
  3. Bijbelcommentaar (Vox Viva)
  4. Bibliotheek ter plaatse

Online Bibliotheek

Christian Library

De Christian Library is een website met online bronnen. Ons motto voor dit project is: Een Bijbels verantwoorde bibliotheek in elk huis. Deze website is ook gestart met het oog op de situatie van de Majority World: iedereen die het Woord van God wil bestuderen en wil gaan uitzoeken wat dit voor zijn leven betekent, zou de kans moeten krijgen om dat te doen. Met deze website willen we niet alleen proberen predikanten te bereiken, maar alle christenen; daarom zijn alle artikelen in de Christian Library openbaar en voor iedereen toegankelijk. We zien bij veel jonge christenen in de Majority World een sterk verlangen om het Woord te bestuderen, en we bouwen voor hen een online bibliotheek op om te groeien in de diepte en de breedte van de rijkdom die we hebben in onze Heer Jezus Christus.

Verzamelen van materiaal

Om deze online bibliotheek op te zetten, creëren en vinden we bronnen op een aantal verschillende manieren. We werken systematisch tijdschriften door van vele kerkgenootschappen en voegen dit materiaal toe aan onze website. We nemen ook contact op met predikanten over de hele wereld om te vragen of ze artikelen voor ons beschikbaar hebben. Daarnaast maken we links naar goede artikelen die we op internet vinden. Tenslotte doen we veel moeite om artikelen uit andere talen naar onze doeltaal te vertalen. Dit is een heel groot project en we zijn dankbaar voor de fantastische medewerking die we van veel auteurs hebben gekregen.

In deze online bibliotheek ligt onze focus op populaire en semi-technische bronnen. Deze website heeft ook een specifieke afdeling met materiaal voor bijbelstudie en dagstukjes voor kinderen.

Toegankelijkheid van materiaal

Alle artikelen zijn gecategoriseerd, maar ze krijgen ook trefwoorden. Deze trefwoorden maken het mogelijk om op microniveau zinvol te zoeken en alle gerelateerde artikelen te vinden. Dit is vooral belangrijk in een (Majority World) wereld-context waar we materiaal beschikbaar moeten stellen voor mensen met beperkte computervaardigheden.

Net als al het andere materiaal van het Reformatorisch Studiecentrum worden alle artikelen gelezen en getest – niet alleen op geschiktheid, maar ook op de vraag of het artikel Schriftuurlijk is. Sommige van de technische artikelen zijn niet in overeenstemming met onze gereformeerde belijdenissen, maar ze worden toegevoegd omdat ze dienen als discussiepunten op sommige van de seminaries die we assisteren. Technisch materiaal is specifiek voor onderzoeksdoeleinden.

Nog een ander zeer belangrijk hoofdonderdeel van deze site is dat het de basis zal vormen voor interactie met betrekking tot het Timothy Project.

We zijn met dit deel van het project in 2012 gestart en hebben bijna 20 000 artikelen beschikbaar voor openbaar gebruik.

Ressources Chretiennes

Dit is een Franse online bibliotheek met vergelijkbare doelstellingen als de Christian Library. Dit werk wordt gedaan in samenwerking met Ds. Paulin Bedard en de Église Chrétienne Réformée de Beauce. We zijn erg dankbaar dat we kunnen samenwerken om deze dienst beschikbaar te stellen voor veel Franstalige predikanten en christenen die een grote behoefte hebben aan goede bronnen!

Deze online bibliotheek is de afgelopen jaren flink gegroeid en heeft inmiddels meer dan 6.000 artikelen. Deze bibliotheek heeft ook een gedeelte met preken en materiaal dat als cursus in de kerk kan worden gebruikt.

Christelike Media

Christelike Media is een Afrikaanse online bibliotheek met hetzelfde doel als de Christian Library. Terwijl we een sterke focus hebben op de kerk in de Majority World, betekent dit niet dat we weg lopen van onze eigen situatie in Zuid-Afrika. In ons eigen land zijn er nog steeds vele kinderen van God die niet zijn vergeten wat het betekent om volgens de Schrift te leven. Met liberale tendensen binnen de verschillende kerken in dit land, zijn veel mensen erg eenzaam geworden door gehoorzaam te zijn. Wij willen deze mensen bereiken en helpen!

Deze online bibliotheek heeft meer dan 2.200 artikelen op de website, en heeft ook een onderwijsafdeling en materiaal voor bijbelstudie.

Timothy Project

Het Timothy Project is onze aanvraagservice. Het richt zich vaak op uitgebreide bronnen. Deze dienst is exclusief voor predikanten in de Majority World.

In het begin (2008) concentreerden we ons alleen op het materiaal dat de predikanten nodig hadden voor hun prediking (Preaching LIbrary), maar sinds 2012 zijn we begonnen met het accepteren van verzoeken voor alle andere theologische onderwerpen. De afgelopen jaren was het voor ons een enorme uitdaging om goed materiaal te vinden over de verschillende theologische onderwerpen.

We zijn erg dankbaar voor de fondsen die we hebben ontvangen van vele Canadian Reformed churches die ons in staat hebben gesteld dit werk te doen en zo'n goede vooruitgang te boeken. Er is echter nog veel voor ons te doen, want we krijgen steeds veel aanvragen waarvoor we nog niet het juiste of gepaste materiaal hebben.

Hoe werkt het?

Zoals we al zeiden, deze dienst werkt op basis van verzoeken. Wekelijks ontvangen we via e-mail honderden verzoeken om materiaal over specifieke Schriftgedeelten of onderwerpen. Vaak beschrijven de predikanten ook een bepaalde situatie in de kerk en vragen ons om begeleiding in die situatie. We stellen dan vaak een daarbij passend Schriftgedeelte voor. Hierbij geven we een paar aantekeningen, en materiaal dat de predikanten ter voorbereiding op deze preek kunnen bestuderen.

We hebben al een database met materiaal dat alle passages uit de Schrift en veel onderwerpen omvat. Dit materiaal varieert in moeilijkheidsgraad. Al het materiaal wordt gecontroleerd om er zeker van te zijn dat het Bijbels verantwoord en van goede kwaliteit is.

Schriftuurlijk verantwoorde bronnen — heinde en verre!

Het aantal gebruikers van deze dienst groeit met de week. Op dit moment werken we samen met meer dan 12.200 predikanten. Ze komen uit heel Afrika, Azië en andere wereldlanden (Majority World-landen) – uit meer dan zeventig landen over de hele wereld. We zijn erg dankbaar dat de Heer ons deze kans geeft om zoveel voorgangers te helpen! Voor ons is het een grote eer en een voorrecht om met deze predikanten samen te werken terwijl zij hun hart geven voor de bediening.

We zijn ook enthousiast over het feit dat we zoveel predikanten bereiken die geen confessionele achtergrond hebben. In het allereerste begin van de RSC was het niet onze bedoeling om ons te concentreren op predikanten binnen dergelijke kerken, maar de Heer heeft deze deuren voor ons geopend, en de huidige situatie geeft ons een gouden kans om ook andere predikanten te bereiken die de wens hebben het Woord van God te bestuderen. Het is nu ook belangrijk voor ons om zoveel mogelijk van deze predikanten te bereiken en hen de leer van de Schrift “van binnenuit” te laten ontdekken. We vertrouwen erop dat de Geest zijn dienstknechten zal leiden bij het bestuderen van het Woord van God.

We zijn ook erg dankbaar voor de speciale kans die we hebben om met veel theologische seminaries samen te werken. Dit project richt zich ook op het helpen van docenten en studenten bij hun respectievelijke behoeften aan theologische vorming.

Vox Viva

Vox Viva is een uitgebreide Bybelkommentaar en Bybelapplicatie website en app. Het is bedoeld als een nuttig hulpmiddel bij het voorbereiden van een preek, bijbelstudie en het vinden van algemene bijbelse richtlijnen. Vox Viva betekent: de Levende Stem (van God). Wij geloven dat we door de getrouwe uitleg en toepassing van het Woord van God de levende stem van God vandaag horen.

Elke zondag brengen miljoenen ongekwalificeerde of ondergekwalificeerde predikers het evangelie, vooral in de Majority World. Ze moeten dit werk vaak doen zonder goede middelen die hen begeleiden bij het begrijpen en toepassen van het Schriftgedeelte. Door onze jarenlange samenwerking met deze predikanten hebben we gezien dat ze snel (onbijbelse) ideeën overnemen omdat ze het Schriftgedeelte niet goed genoeg begrijpen of moeite hebben uit het Schriftgedeelte een boodschap voor de kerk te formuleren.

Daarom zijn we in 2012 begonnen met het plannen van een hulpmiddel dat de predikant door alle stappen van het maken van een preek kan leiden. Vox Viva wil de bouwstenen leveren voor de miljoenen lekenpredikers en ondergekwalificeerde predikers om goede, bijbelse preken te maken en te houden op zondag. Het wil uitgebreid zijn in de hulp die het geeft, zodat het de predikant duidelijk leidt van het Schriftgedeelte naar de toepassing. Uiteindelijk is het heel belangrijk dat de predikant het hart van God ziet en kent (de Schrift begrijpt), en vanuit zijn eigen hart en overtuiging (als instrument van God) preekt tot de harten van het volk van God (waarbij de juiste toepassing aansluit). Er is geen snelkoppeling in dit proces! Met het project Vox Viva willen we al deze principes honoreren en helpen bij deze majestueuze taak!

Aangezien dit een openbare website en app is, denken we dat het ook een nuttig hulpmiddel kan zijn voor de kerk van de Heer in het algemeen.

Dit project begon als met schetsen voor preken, en dit blijft een belangrijk onderdeel van dit project nadat de Vox Viva-tool openbaar werd. Deze subsectie heet Living Word.

Dit project wordt ook in het Frans uitgevoerd in samenwerking met de Église Chrétienne Réformée de Beauce in Canada.

Bibliotheek ter Plaatse

De fysieke bibliotheek is het fundament van veel van de diensten van het Reformatorisch Studiecentrum. Enerzijds zijn er de verzoekservices (zoals Preaching Library en Timothy Project) die veel gebruik maken van de bibliotheek, maar de bibliotheek is natuurlijk ook essentieel voor de onderzoeken die we doen voor Vox Viva, culturele vragen, materiaal voor vertaling, enz. Het opbouwen van een solide en uitgebreide bibliotheek is van het grootste belang voor onze doelen in het algemeen!

De eerste focus van onze bibliotheek is niet hoeveel mensen we bij het gebouw zelf kunnen krijgen, maar hoeveel mensen we kunnen bereiken met materiaal uit de bibliotheek. Hoewel dat onze belangrijkste focus zal blijven, krijgt het Studiecentrum de afgelopen jaren steeds meer bezoekers die bij de centrum willen komen studeren.

Onze bibliotheek groeit voornamelijk door het schenken van boeken, maar we hebben ook een boekenfonds.